Christelijke apologetiek - geloofsverdediging 

Waarheid en absolute waarheid

Apologetiek, Geloofsverdediging en Waarheid

“Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit U leeft, als daarom gevraagd wordt.”  

   1 Petrus 3:15  

Het Christendom is een op feiten gebaseerde godsdienst

Het Christendom is verankerd in feiten, historisch zowel als wetenschappelijk. Haar aanspraken over God, God’s schepping, God’s plan over de vergeving van onze schulden, het leven en bovenal – de verrijzenis van Jezus, kunnen objectief worden geverifieerd met behulp van het bestuderen van astronomie, fysica, moleculaire biologie en erfelijkheidsleer, archeologie, geschiedkunde, de Bijbel en andere niet bijbelse documenten. Deze aanspraken zijn niet louter gemaakt naar aanleiding van een of andere openbaring aan een enkel persoon. Het Christendom (en Judaďsme) is gebaseerd op grondslagen die totaal verschillen van alle andere geloven. Islam bijvoorbeeld,  het Boeddhisme, Hindoeďsme en alle overige geloven van de wereld baseren hun grondslagen grotendeels op een openbaring die aan een ‘profeet’ is gegeven. Deze profeet schreef dan vervolgens deze openbaringen in een boek, hun “bijbel,” wordt waarop dan het geloof van de volgelingen rust.

Jezus daarentegen, heeft nooit een boek geschreven, waarschijnlijk niet eens een brief. Hoe heeft Jezus eigenlijk zijn ‘driejarige campagne’ gevoerd en hoe is dat in vergelijking met de manier waarop mensen vandaag aan de dag hun berichten aan de man brengen?

Als we deze fundamentele feiten over Zijn leven in aanmerking nemen, is de onmetelijke invloed die Hij heeft gehad, werkelijk meer dan ongelooflijk.

Jezus onderwees zijn volgelingen, die na Zijn opstanding het evangelie over de hele wereld hebben verspreid. Vandaag aan de dag wordt dit bericht nog steeds door Christenen verspreid. In tegenstelling tot de aanpak van de meeste andere geloven, worden niet-gelovigen uitgenodigd om het Woord te horen, het bericht voor zichzelf te beoordelen en door middel van hun eigen vrije wil te kiezen om een Christen te worden (en te blijven). In tegenstelling tot Islam, houdt het Christendom haar volgelingen niet weg van de invloed van andere geloven; zij leert haar volgelingen juist om onderscheid te maken tussen ware en onware leerstellingen. Om dit te doen behoort een Christen de fundamentele waarheden over het geloof te onderzoeken en aan te vechten om deze eerste beginselen te kunnen verifiëren en te beoordelen. Iedereen behoort voor zichzelf tot deze conclusie te komen. Accepteer niet iets als waarheid omdat iemand je dat vertelt. Accepteer alleen deze waarheden als JIJ zelf, nadat je deze zorgvuldig hebt overwogen, kan geloven dat ze WAAR zijn. Dat is de enige manier waarop je deze waarheden kunt begrijpen, deze ook eerlijk als zodanig kan accepteren en waardoor je sterker in je geloof komt te staan, want de Bijbel zegt:  (Efeziers 6:14)  “Maak U klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan”.

De studie over de bewijzen voor het Christelijke geloof wordt apologetiek of geloofsverdediging genoemd. Dit woord komt van het Griekse woord απολογία (“apologie”, verdediger van het geloof, toespraak of brief waarin je jezelf of iemand anders verdedigd). De Christelijke geloofsverdediging houdt zich bezig met alle onderwerpen die ingaan tegen-, of twijfel zaaien over,  de openbaringen van God in Jezus Christus en de Bijbel. Het omvat ingewikkelde onderwerpen zoals de doorgave van de Bijbelse heilige schriften, filosofie, biologie, mathematica (wiskunde), evolutie en logica, maar het kan ook bestaan uit eenvoudige antwoorden op vragen over Jezus of een hoofdstuk uit de Bijbel.

Het is belangrijk om deze vragen en problematiek met een open geest te benaderen. Probeer om objectief te zijn zodat je de informatie ook op bovengenoemde manier kan beoordelen. Probeer om vooringenomenheid over eerdere, misschien voorbarige, oordelen te vermijden. We nemen onschuld aan totdat schuld is bewezen. Plaats jezelf als  jurylid (of rechter) in een rechtszaak en eis objectieve bewijzen. Vergeet niet dat de geloofsovertuigingen van het Christendom niet hoeven te vrezen voor open en eerlijke vragen; Geen enkele waarheid vreest te worden onderzocht.

De grote mannen uit de geschiedenis

Vraag een willekeurig persoon: “Wie zijn de grote mannen uit de geschiedenis?”  En waarschijnlijk krijg je namen te horen zoals Alexander de Grote, Julius Ceasar, George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy of misschien zelfs Ronald Reagan. Wat hebben al deze mannen gemeen? Wat heeft ze zo “groot” gemaakt? Ze waren succesvol omdat ze machtig waren en met deze macht waren ze in staat, door middel van heldhaftige daden, om de koers van de geschiedenis te wijzigen en daardoor meerdere landen en zelfs hele werelddelen te beďnvloeden en/of the overheersen.

Hoe totaal verschillend zijn deze ‘grote mannen’ als ze worden vergeleken met de persoon van Jezus van Nazareth!

Jezus bezat heel erg weinig van hetgeen dat deze grote mannen uit de geschiedenis groot maakte: zeker geen politieke macht, geen militair apparaat, geen oorlogskas. De meeste van ons weten al de essentiële feiten over Jezus Zijn leven en Zijn ministrie, maar toch is het goed om de volgende samenvatting over de geweldige invloed die Zijn woord, Zijn dood en Zijn opstanding hebben gemaakt, te lezen: [1]

 

“Jezus was geboren in een obscuur plaatsje als kind van een plattelands vrouw. Hij groeide op in een ander dorp waar hij als timmerman werkte totdat Hij dertig jaar oud was. Drie jaar lang was hij een reizend predikant. Hij heeft nooit een boek geschreven. Hij had geen zetel in de regering. Hij was niet de vader van een familie; Hij bezat geen huis. Hij ging niet naar college. Hij heeft nooit een bezoek aan een grote stad gebracht. Hij heeft nooit verder dan 300 kilometer van zijn geboorteplaats gereisd. Hij heeft nooit een van de dingen gedaan die normaal gesproken met grootheid samengaan. Hij had alleen zichzelf als geloofsbrief. Hij was slechts 33 jaar oud toen de golf van de jubilee opinie zich tegen Hem keerde. Zijn vrienden renden weg. Een van hen verloochende Hem. Hij werd overgedragen aan Zijn vijanden en onderging de spotternij van een rechtszaak. Hij werd tussen twee dieven aan een kruis gehangen. Terwijl hij stervende was, vergokten Zijn beulen het enige bezit was hij op aarde had; Zijn kleding. Nadat Hij was gestorven is Hij, door het medelijden van een vriend, in een geleend graf gelegd. Twintig eeuwen zijn gekomen en gegaan, en vandaag de dag is Hij nog steeds de centrale figuur van het menselijke ras. Alle legers die ooit hebben gemarcheerd, al de oorlogsvloten die ooit zijn uitgevaren, al de volksvertegenwoordigingen die ooit hebben bestaan,  alle koningen die ooit hebben geregeerd, al deze tezamen, hebben niet zo’n effect op het leven van de mens hier op aarde gehad als dit ene solitaire leven.

Hoe anders is Jezus als we Hem vergelijken met de grote leiders van de wereld. Alexander de Grote en Napoleon waren fabelachtige krijgsmannen – Jezus heeft nooit een zwaard gehanteerd of een leger aangevoerd. George Washington bevrijdde zijn mensen van buitenlandse bezetters -  Jezus heeft zelfs zijn stem niet verheven tegen de Romeinse bezetters van Zijn land. Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy and Ronald Reagan waren allemaal gekozen om machtige regeringen te leiden – Jezus heeft nooit geprobeerd om een zetel in de regering te krijgen. Hij heeft zich nooit geschaard achter een regering om sociale veranderingen door te voeren. De meeste bekende leiders waren rijk – Jezus bezat weinig en leefde met de armen. En als laatste; Alle grote wereldleiders waren beroemd gedurende hun leven, maar zijn nu dood – Jezus stierf als een misdadiger en was ter dood veroordeeld door middel van kruisiging, maar Zijn dood was de geboorte van het Christendom.

Jezus van Nazareth is nu veruit de grootste persoonlijkheid in onze geschiedenis. Hij streefde niet de agenda’s na welke anderen zo groot maakte en toch torende Hij ver boven hen uit. Hij zette de wereld op zijn kop zoals nog nooit iemand voordien dat had gedaan en ook niemand na Hem ooit heeft kunnen doen. Vandaag de dag verklaart een derde van de wereld bevolking zich als Zijn volgelingen, Christenen, en zelfs degene die Hem niet volgen, ervaren nog steeds het effect dat Hij had, heeft gehad, en altijd zal hebben in de wereld. Alleen deze enkele constatering maakt hem al zo anders dan alle anderen.


Lees verder:: Waarheid en absolute waarheid

Of spring naar:: Bestaat God?


[1] Josh McDowell , The New Evidence that Demands a Verdict (1999), pagina 157.

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500