(1) Historische betrouwbaarhied van de Bijbel (2) Bewijsstuk #15; Oude Testament archeologie 
(3) Bewijsstuk #16: Archeologie v/h Nieuwe Testament  (4) Bewijsstuk #17: Chinese geschreven schrift 
   

6. De historische betrouwbaarheid van de Bijbel (1)

“Feitelijk gezien kan het met zekerheid gezegd worden dat er nog nooit een archeologische ontdekking is gedaan die ook maar een enkele referentie uit een Bijbelvers heeft tegengesproken. Grote aantallen archeologische vondsten zijn gedaan die in grote lijnen of in nauwkeurige details de historische uitspraken die in de Bijbel zijn gedaan bevestigen .”   

Gerespecteerd archeoloog Nelson Glueck [1]

Wat kunnen we verwachten?

De moderne technologie heeft ons een grote hoeveelheid werktuigen ter beschikking gesteld om de historische betrouwbaarheid van de Heilige Schrift te onderzoeken:

  • Geschiedenis: Met behulp van diverse bronnen, die van buiten de Bijbel komen, kunnen we veelal met een indrukwekkende nauwkeurigheid een tijdlijn van vroegere gebeurtenissen reconstrueren. We kunnen de data van keizer- en koninkrijken, heersers en veldslagen, alsmede ontdekkingen en uitvindingen, vroegere technologieën en oudheidkundige economieën vastleggen. Hiermee kunnen we bepalen of de Bijbelverhalen in het politieke klimaat en/of in voor die die tijd gebruikelijke gewoonten en gebruiken, zoals de prijs van een slaaf of de prijs van het slijpen van ploegmessen “passen”.
  • Archeologie: Zorgvuldig gedane opgravingen op wijdverspreide locaties hebben steden, structuren en stadsmuren, die in de Bijbel worden genoemd, bevestigd. Kunstwerken en documenten uit vroege perioden helpen bij de evaluatie van zowel geschiedenis als de Bijbelse geschriften.
  • Andere ondersteunende wetenschappen: Een aantal andere takken van de wetenschap ondersteunt onze vondsten uit geschiedenis en archeologie. Deze wetenschappen zijn o.a. geologie (om gebeurtenissen die op grote schaal voorkwamen te dateren), radiometrische datering (om de leeftijd van documenten en kunstwerken vast te stellen), tekstuele analyse (om de achtergrond en de inhoud van een document te analysen), enzovoort.

Deze verschillende werktuigen geven ons een solide basis om effectief het onderzoek te kunnen verrichten, maar we mogen de limieten van dit soort research nooit uit het oog verliezen. In vele gevallen is dit geen objectieve wetenschap, maar vraagt het veel subjectieve uitleg en creatieve oplossingen voor het compleet maken van  puzzels wanneer er slechts een aantal puzzelstukjes aanwezig zijn:

  • In tegenstelling tot het terrein van de exacte wetenschappen kunnen historische processen niet  opnieuw in een laboratorium worden geschapen. Oudheidkundigen en geschiedkundigen kunnen, vaak pas na vele jaren, alleen het bewijs wat is achtergebleven onderzoeken en uitleggen. Nieuwe ontdekkingen kunnen vele “comfortabele” (reeds bestaande) conclusies omvergooien.
  • Uitleg van archeologisch bewijs hang af van de verwachting van de onderzoeker en zijn levensovertuiging. Iemand die in de Bijbel geloofd zoekt voor bewijzen die dit bevestigen en legt alle vondsten binnen dat perspectief uit. Vele onderzoekers staan onomwonden sceptisch tegenover de Heilige Schrift en staan vijandig ten opzichte van haar kijk op de wereld. Zij kunnen in de verleiding worden gebracht om conclusies te trekken die de Bijbelgeschriften in opspraak zullen brengen.
  • Er zijn duizenden documenten ontdekt, zelfs hele archieven, maar een schrikbarende hoeveelheid materiaal is verloren gegaan. De beroemde bibliotheek in Alexandrië, Egypte  bijvoorbeeld, was eens in het bezit van meer dan een miljoen codices en manuscripten; helaas zijn allen vernietigd tijdens een brand in de zevende eeuw.
  • Tenslotte, alles wat we vinden kan alleen maar (details van) de Bijbelverhalen bevestigen. We kunnen ze nooit als een vaststaand feit bewijzen en ook kunnen deze ontdekkingen niet bewijzen dat de Bijbel door God is geïnspireerd.

De kracht van archeologisch en geschiedkundig onderzoek ligt niet alleen in de mogelijkheid om de accuraatheid van de Bijbel te bevestigen. Het gebrek aan enig bewijs dat toont dat de verhalen uit de Bijbel onwaar zijn is een veel grotere bijdrage aan de geloofwaardigheid van de geschriften.

Lees meer over:(2) Bewijsstuk # 15; Oude Testament archeologie 


[1] Gereformeerd Joods bijbelexpert Nelson Glueck , Rivers in the Desert: History of Negev (1959), pagina 31.

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500