(1) Bewijsstuk 19: De getuigen zijn te vertrouwen (2) Meer over de evangelien, Handelingen, Paulus
(3) Interne criteria voor eerlijke verslagen  (4) Externe criteria voor eerlijke verslagen 
   

8. Zijn de getuigen te vertrouwen? (2)

Een nader onderzoek van de (oog)getuigen voor Jezus Christus

(1) Evangelie van Mattheus
Synoptische evangelien (2) Evangelie van Marcus
(3) Evangelie van Lucas en Handelingen
Het 4e evangelie (4) Evangelie van Johannes
13 Brieven van Paulus (5) Paulus' getuigenis over Jezus

 

 (1) Evangelie van MatthŽus - "Evangelie van de Kerk"

         MatthŽus Ė Levi Ė een tollenaar en een van de twaalf discipelen, is de schrijver van dit hele (of op zijn minst het concept) van dit evangelie. Het is waarschijnlijk in de periode 55 Ė 70 AD geschreven.[1]

         (Gedeelten van) het originele evangelie was misschien in het Aramees geschreven. Alle bewaard gebleven geschriften zijn in welbedreven Grieks geschreven. De schrijver was goed opgeleid in het Grieks, maar het was waarschijnlijk niet zijn ďmoedertaalĒ.

         Het omschrijft de roeping van MatthŽus als een discipel in MatthŽus 9:9: ďEn Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd MatthŽus; en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande, volgde Hem.Ē Het is een interessant gegeven dat hij alleen in Marcus en Lucas ĎLevií wordt genoemd: MatthŽus zijn evangelie gebruikt deze naam niet.

         Het Evangelie van MatthŽus is ook bekend als het Evangelie van de Kerk of het Evangelie van het Koninkrijk vanwege de uitgebreide referenties naar Godís Koninkrijk en het vermelden van het bouwen van Jezusí kerk op Petrus ďde rotsĒ (MatthŽus 16:18).

         MatthŽus is het evangelie wat het meeste in de vroege kerk werd gebruikt. Het is waarschijnlijk daarom als eerste boek in het Nieuwe Testament geplaatst. Het wordt ook als een ďnatuurlijke brugĒ tussen het Oude en het Nieuwe Testament gezien omdat het de nadruk legt op de voorspellingen die in het Oude Testament zijn gedaan.

         Het is het meest gestructureerd van alle evangeliŽn en het kan worden onderverdeeld in een introductie (1:1-4:11),  gevolgd door groepen van vijf verhalen en voordrachten (4:12-7:29; 8:1-11:1; 11:2-16:12; 16:13-20:28 en 20:29-27:66), en een conclusie (28:1-28:20).

         Het bevat ďDe BergredeĒ, de meest uitgebreide preek van Jezus die ooit is opgeschreven.

         Het karakter van het evangelie is overtuigend Joods: geschreven door een Jood voor  Joden.

         Om de Joodse afkomst van Jezus aan te tonen, neemt MatthŽus ons mee terug naar Abraham, de vader van het Joodse volk, en laat de koninklijke bloedlijn door de mannelijke afstammelingen van Jozef lopen.

         Het presenteert Jezus als de beloofde Messias, de Koning van IsraŽl. Om zijn argument te onderbouwen, gebruikt MatthŽus meer citaten en toespelingen (bijna 130) uit het Oude Testament dan welk ander Nieuw Testament boek dan ook.

         Hij legt ook de nadruk op Jezus als een onderwijzer en als een autoritaire vertolker van de Wetten van Mozes en de wil van God (MatthŽus 4:23, 5:2, 7:28-29).

         Als een tollenaar had MatthŽus waarschijnlijk de achtergrond van een schriftgeleerde/klerk. Dit zou hem kwalificeren als de meest logische kandidaat uit de groep discipelen om gedurende Jezus zijn preken aantekeningen te maken welke hij later in zijn evangelie kon verwerken. Dit zou kunnen verklaren waarom het MatthŽus evangelie de meest uitgebreide overzichten van Jezus zijn uitspraken en lessen geeft, inclusief de Bergrede.

         Als een van de synoptische evangeliŽn komt ongeveer 50% van de inhoud van MatthŽus overeen met ongeveer 90% van Marcus.

         De bron die Q is genoemd (gedeeld met Lucas) representeert ongeveer 25% van MatthŽus zijn materiaal.

         Er blijft ongeveer 25% van MatthŽus over dat uniek is in zijn evangelie en niet in de andere evangeliŽn kan worden gevonden.

 

De synoptische relatie tussen de evangelien

De synoptische relatie tussen de evangelien

Vergelijken van de vier evangeliŽn

 

 

De synoptische evangeliŽn

 

 

MatthŽus

M arcus

Lucas

Johannes

Auteur

Disciple

ďPetrusĒ

ďPaulusĒ

Disciple

Datum

55-70 AD

50-65 AD

55-70 AD

80-90 AD

Plaats van schrijven

Syrie, Palestina

Rome

Rome , Griekenland

Efeze

Voor wie

Joden

Romeinen

Grieken

Christenen

Thema

Messias

Verlosser

Perfecte mens

(Zoon van) God

Aandacht op

Profetien

Acties

Menselijkheid

Goddelijkheid

Stamboom

Abraham Ė Jozef

-

Adam Ė Maria

Het Woord = God

Perspectief

Historisch

Theologisch

Materiaal

Overeenkomstig en uniek

 (MatthŽus 25%, Marcus 10%, Lucas (50%)

Vnl uniek

(> 90%)

Chronologie

Slechts 1 Joods Paasfeest genoemd

3 Joodse Paasfeesten

Geografie

Judea en Galilea (Gallilia meeste aandacht)

Vnl Judea

Relatie tot de andere evangeliŽn

Complementair

Supplementair

 

Lees meer over: (3) Interne criteria voor eerlijke verslagen 


Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500