(1) Bewijsstuk 19: De getuigen zijn te vertrouwen (2) Meer over de evangelien, Handelingen, Paulus
(3) Interne criteria voor eerlijke verslagen  (4) Externe criteria voor eerlijke verslagen 
   

8. Zijn de getuigen te vertrouwen? (2)

Een nader onderzoek van de (oog)getuigen voor Jezus Christus

(1) Evangelie van Mattheus
Synoptische evangelien (2) Evangelie van Marcus
(3) Evangelie van Lucas en Handelingen
Het 4e evangelie (4) Evangelie van Johannes
13 Brieven van Paulus (5) Paulus' getuigenis over Jezus

 

 (3) Evangelie van Lucas (en Handelingen):

·         Lucas is de algemeen geaccepteerde auteur van zowel Lucas als Handelingen. Het evangelie is geschreven tussen 55 en 90 AD.[1]

·         Het evangelie is geschreven in elegant, geavanceerd Grieks, hetgeen wijst op een schrijver wiens moedertaal Grieks was.

·         Het evangelie is geadresseerd aan Griekse lezers, het verkondigd dat Jezus de redder van de hele wereld is (2:3, 24:27) en laat Zijn afkomst helemaal tot aan Adam, de eerste mens, teruglopen.

·         Lucas was een reisgezel van Paulus toen deze op weg naar Rome was en is als zodanig genoemd in de boeken van Handelingen, Kolossenzen (4:10), en Filemon (24).

·         Hij was niet van Joodse afkomst. In Kolossenzen 4:10-14, noemt Paulus 3 metgezellen die “de enige Joden onder mijn medewerkers” zijn, waarbij hij de naam van Lucas samen met twee andere niet-joden noemt.

·         Lucas ontmoette waarschijnlijk Johannes Marcus (en waarschijnlijk ook Petrus) in Rome in het midden van de jaren 60 AD.

·         De “we” passages in de latere hoofdstukken van Handelingen bevestigen Lucas zijn auteurschap en zijn aanwezigheid gedurende deze reizen:

-          Reis van Troas naar Filippi  (Handelingen 16:10-16).

-          Reis van Filippi naar Jeruzalem (Handelingen 20:5-21:17).

-          Reis van Caesarea naar Rome (Handelingen 27:1-28:14).

  • Vroege tradities beweren dat Lucas een inwoner van Antiochië in Syrië was.

  • Lucas was een arts (Kolossenzen 4:14) van beroep, die gewend was accurate details vast te leggen. Zijn beschrijving van geografische locaties, steden, reisroutes en gewoonten zijn nauwkeurig en worden over en weer, in elk detail, bevestigd door wat we nu via andere bronnen weten. Dit bouwt een overtuigend argument voor de nauwkeurigheid en de compleetheid van de rest van dit evangelie.

  • Lucas zelf was geen ooggetuige van Jezus, maar bijbelkenners geloven dat Lucas veel van de discipelen en volgelingen van Jezus als bronnen heeft “ondervraagd”.  Dit heeft mogelijk plaatsgevonden toen hij van 58-60 AD, samen met Paulus, in Jeruzalem was. Vanwege genoemde details lijkt het logisch dat Jacobus, de broer van Jezus, en de kerkvoogd Filippus tot de bronnen van Lucas behoorden.
  • In vergelijking met de andere evangeliën, geeft Lucas speciaal aandacht aan Jezus zijn hulp aan de armen en de verstotenen en ook spelen vrouwen een meer belangrijke rol.
  • Ongeveer 30% van Lucas zijn evangelie komt overeen met ongeveer 50% van Marcus.
  • Ongeveer 20% van de inhoud van Lucas zijn evangelie wordt ook in  Matthëus aangetroffen (via Q).
  • Lucas unieke materiaal (ongeveer 50% van het evangelie) is erg gedetailleerd en laat uitgebreid onderzoek van de bronnen zien.
  • De hoofdstukken over Maria en de geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2, ongeveer 10% van het hele evangelie) zijn vanwege hun andere stijl en bewoording waarschijnlijk afkomstig van een unieke bron (Maria, de moeder van Jezus?).
 

De synoptische relatie tussen de evangelien

De synoptische relatie tussen de evangelien

Vergelijken van de vier evangeliën

 

 

De synoptische evangeliën

 

 

Matthëus

M arcus

Lucas

Johannes

Auteur

Disciple

“Petrus”

“Paulus”

Disciple

Datum

55-70 AD

50-65 AD

55-70 AD

80-90 AD

Plaats van schrijven

Syrie, Palestina

Rome

Rome , Griekenland

Efeze

Voor wie

Joden

Romeinen

Grieken

Christenen

Thema

Messias

Verlosser

Perfecte mens

(Zoon van) God

Aandacht op

Profetien

Acties

Menselijkheid

Goddelijkheid

Stamboom

Abraham – Jozef

-

Adam – Maria

Het Woord = God

Perspectief

Historisch

Theologisch

Materiaal

Overeenkomstig en uniek

 (Matthëus 25%, Marcus 10%, Lucas (50%)

Vnl uniek

(> 90%)

Chronologie

Slechts 1 Joods Paasfeest genoemd

3 Joodse Paasfeesten

Geografie

Judea en Galilea (Gallilia meeste aandacht)

Vnl Judea

Relatie tot de andere evangeliën

Complementair

Supplementair

 

Lees meer over: (3) Interne criteria voor eerlijke verslagen 


Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500