(1) Bewijsstuk 19: De getuigen zijn te vertrouwen (2) Meer over de evangelien, Handelingen, Paulus
(3) Interne criteria voor eerlijke verslagen  (4) Externe criteria voor eerlijke verslagen 
   

8. Zijn de getuigen te vertrouwen? (2)

Een nader onderzoek van de (oog)getuigen voor Jezus Christus

(1) Evangelie van Mattheus
Synoptische evangelien (2) Evangelie van Marcus
(3) Evangelie van Lucas en Handelingen
Het 4e evangelie (4) Evangelie van Johannes
13 Brieven van Paulus (5) Paulus' getuigenis over Jezus

 

 (5) De brieven en epistels van de apostle Paulus

 • Geboren als een Jood in een familie van FarizeeŽrs (Handelingen 23:6) in de stam van Benjamin (Filippenzen 3:5) in Tarsen op CiliciŽ (Handelingen 9:11). Hij was ook een Romeins staatsburger (Handelingen 16:37, 22:25).

 • Zijn naam was Saulus (genoemd naar de eerste koning van IsraŽl, ook van de stam van Benjamin), maar hij werd later Paulus genoemd (Handelingen 13:9).
 • Hij had een hoge opleiding, sprak verschillende talen (op zijn minst Aramees, Hebreeuws en Grieks) en was goed opgeleid in de Joodse wetten (Galaten 1:14, Filippenzen 3:5-6). Hij was zelfs onderwezen door de alom gerespecteerde FarizeeŽr Gamaliel (Handelingen 22:3).
 • Paulus was van beroep een tentenmaker (Handelingen 18:13), wat hem toestond om financieel voor zichzelf te zorgen (Handelingen 20:34).
 • Toen de Christelijke beweging zich in Jeruzalem begon te verspreiden was Paulus een leidinggevende figuur gedurende de groeiende vervolging van de Joden. Hij was aanwezig bij de steniging van Stefanus (Handelingen 7:58), waar hij ďuitnemend zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestteĒ (Galaten 1:13). Hij kreeg brieven van aanbeveling van de hoge priester in Jeruzalem en reisde naar Damascus voor verdere vervolgingen (Handelingen 9:1-2).
 • Op de weg naar Damascus (rond het jaar 34/35 AD, een of twee jaar na de verrijzenis[1]) ontmoette hij de herrezen Jezus en werd bekeerd tot het Christendom (Handelingen 9:3-19).
 • Gedurende de daaropvolgende periode van ongeveer 13 jaar (Galaten 1:18-2:1) had hij ontmoetingen met Petrus en Jacobus (de broer van Jezus) in Jeruzalem en bracht tijd door in SyriŽ en CiliciŽ.
 • Samen met Barnabas en Johannes Markus (die hen halverwege verliet), reisde Paulus door het vasteland van Klein AziŽ om kerken te starten in niet-joodse gebieden. De eerste zendelingenreis moet in de periode 46-48 AD hebben plaatsgevonden (Handelingen hoofdstukken 13 en 14).
 • Dit resulteerde in het nu beroemde Apostelconvent (Concilie van Jeruzalem) van het jaar 49 AD waarin de kerk tot overeenstemming kwam over hoe men de niet-joden in het Christendom (een van origine Joodse religie) moesten integreren (Handelingen 15).
 • De tweede zendelingenreis in de jaren 49-52 AD (Handelingen 16-18:22) bracht Paulus, die samen met Silas en TimothŽus reisde, nog verder in het westen van Griekenland. Gedurende de daaropvolgende derde zendelingenreis, in de periode 53-57 AD (Handelingen 18:23- 20:38) bezochten Paulus en zijn reisgezelschap wederom de kerken die ze gedurende de vorige reizen hadden opgericht.
 • Na zijn terugkeer werd Paulus gearresteerd in Jeruzalem (Handelingen 21-23), verbleef als een Romeinse gevangene in Caesarea (Handelingen 24-26) en arriveerde uiteindelijk in Rome (Handelingen 27-28) waar hij onder huisarrest verbleef.
 • Traditie (wat ook door Clemens van Rome is bevestigd[2]) laat ons weten dat Paulus uiteindelijk in de jaren 66/67, gedurende de vervolgingen van Nero in Rome, een martelaarsdood (door onthoofding) is gestorven.

 De brieven en reizen van de apostel Paulus

Figure 16-1: De brieven en reizen van de apostel Paulus

 

Paulus zelf was niet een van Jezus zijn persoonlijke discipelen, zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus echter en de vele ontmoetingen met de andere apostelen maken zijn epistels, samen met de gedetailleerde reisverslagen in het boek van Handelingen, een waardevolle getuigenis. Hij werd niet alleen als een van de sleutelfiguren in de apostolische kerk gezien, hij werd ook als een ware apostel door de andere apostelen erkend. Door de geschriften van Paulus[3] hebben we bevestigingen over een aantal sleutelfeiten en gebeurtenissen van een bron welke onafhankelijk is van de evangeliŽn (zie tabel 16-2).  In vele opzichten is Paulus onze ďvijfde getuigeĒ.

De getuigenis van Paulus over Jezus Christus

 

Feiten en gebeurtenissen uit het leven van Jezus[4]

Referentie

Hij was een afstammeling van Abraham

Galaten 3:16

Hij was een zoon van David

Romeinen 1:3

Hij was geworden uit een vrouw, geboren onder de Joodse wet, de Zoon van God

Galaten 4:4

Hij verwelkomde mensen

Romeinen 15:5,7

Zijn levensstijl was nederig en dienstig

Filipenzen 2:7-8

Hij was misbruikt en vernederd gedurende Zijn leven

Romeinen 15:3

Hij had een broer met de naam Jacobus

Galaten 1:19

Hij had ook andere (niet bij naam genoemde) broers

1 Korintiers 9:5

Zijn discipel Petrus was getrouwd

1 Korintiers 9:5

Hij introduceerde een herdenkingsmaaltijd met brood en wijn op de avond dat Hij verraden werd

 

1 Korintiers 11:23-25

Hij werd verraden

1 Korintiers 11:23

Hij gaf getuigenis voor Pontius Pilatus

1 Timotheus 6:13

Hij werd gekruisigd onder de Romeinse wet

1 Korintiers 1:23,

Galaten 3:13, 6:14

Hij werd gedood door Joden uit Judea

1 Tessalonicanen 2:14-15

Hij was begraven, verrezen op de derde dag en werd gezien door diverse getuigen onder diverse omstandigheden. De meeste van deze getuigen waren nog in leven tijdens het schrijven van deze brief (20 jaar later)

1 Korintiers 15:4-8

Tabel 16- 2 : De getuigenis van Paulus over Jezus Christus

Lees meer over: (3) Interne criteria voor eerlijke verslagen 


[1] De gepresenteerde chronologie is afgeleid van de in de Bijbel vermelde gebeurtenissen en een gedetailleerde anaysle door Paul Barnett  in zijn boek The Birth of Christianity: The First Twenty Years (2005), hoofdstuk 4.

[2] The Ante-Nicene Fathers Volume I through X: Translations of the Writings of the Fathers Down to AD 325 (1997), Volume 1, pageina 6.

[3] Zie hoofdstuk 12, Bewijsstuk #13: Auteurschap en datering van de brieven van Paulus.

[4] F.F. Bruce , The New Testament Documents (1981), chapter 6 and Paul Barnett , Is the New Testament Reliable? (1986), page 131.

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500