(1) Bewijsstuk 19: De getuigen zijn te vertrouwen (2) Meer over de evangelien, Handelingen, Paulus
(3) Interne criteria voor eerlijke verslagen  (4) Externe criteria voor eerlijke verslagen 
   

8. Zijn de getuigen te vertrouwen? (3)

Interne criteria Externe criteria
(1) Wist hij waar hij het over had? (1) Is er een motief voor fraude?
(2) Is er specifiek, irrelevant materiaal? (2) Zijn er externe bevestigingen?
(3) Is er zelfbelastende informatie? (3) Is er bewijs van archeologie en geschiedenis?
(4) Zijn de document consistent? (4) Kunnen tijdgenoten de verklaringen bevestigen?
(5) Zijn de verslagen overdreven?

 

Intern #1: Wist de auteur waar hij het over had?

Een verslag kan alleen vertrouwenswaardig zijn als de auteur ook in staat is om accurate getuigenis te geven. De schrijver moet of zelf een ooggetuige zijn of iemand die toegang had tot de bronnen die ooggetuigen waren.

Zoals we eerder hebben besproken zijn de evangeliën technisch gezien anoniem maar, zijn er overtuigende argumenten dat de hieraan verbonden namen ook daadwerkelijk de schrijvers zijn. Het Evangelie van Matthëus en Johannes zijn geschreven door discipelen van Jezus die persoonlijke ooggetuigen waren en daarom zijn deze schrijvers zeker in de juiste omstandigheden om een getuigenis te geven. Johannes Marcus was geen discipel maar het is hoogst waarschijnlijk dat hij, als een jonge man, aanwezig was bij een aantal gebeurtenissen gedurende Jezus zijn onderwijzingen. Na de opstanding van Jezus brengt Marcus een aanzienlijke hoeveelheid tijd met de andere discipelen door, reist hij met Paulus en Barnabas en verkeert, waarschijnlijk tijdens het schrijven van zijn evangelie, langere tijd in het gezelschap van Petrus. Velen beweren zelfs dat Marcus zijn evangelie namens Petrus heeft geschreven. Dientengevolge is ook het evangelie van Marcus, zonder enige twijfel, geschreven door een welbekwame getuige.

Het evangelie van Lucas en het boek van Handelingen zijn beide geschreven door Lucas, de niet-joodse reisgenoot van Paulus. Lucas was geen persoonlijke getuige van enige gebeurtenis uit het leven van Jezus en ook niet van de opstanding. Het is mogelijk dat hij een bekeerde van Paulus uit Antiochie was. Zijn evangelie onthuld echter dat hij gebruik maakte van gedetailleerde en gekwalificeerde bronnen. Aan het begin van zijn verhaal geeft hij zelf deze verklaring: “Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn; Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus” (Lucas 1:1-3)! Zijn aanspraak op “naarstiglijk onderzocht  wordt gesteund door de vele details over mensen, hun titels en posities, gebeurtenissen en locaties waarvan vele zijn bevestigd door historische, niet-bijbelse referenties en archeologie. Lucas is zonder enige twijfel een zeer bekwame onderzoeker en auteur.  

Hoe zit het met Paulus zijn epistels? Zoals we al eerder hebben besproken[1] schrijft Paulus in de eerste verzen van al zijn brieven dat hij de schrijver is. Daarnaast zijn al deze epistels uit de periode 49-55 AD en zijn ze onbetwist.

Lees meer over: (2)  Is er specifiek, irrelevant materiaal?

Interne criteria Externe criteria
(1) Wist hij waar hij het over had? (1) Is er een motief voor fraude?
(2) Is er specifiek, irrelevant materiaal? (2) Zijn er externe bevestigingen?
(3) Is er zelfbelastende informatie? (3) Is er bewijs van archeologie en geschiedenis?
(4) Zijn de document consistent? (4) Kunnen tijdgenoten de verklaringen bevestigen?
(5) Zijn de verslagen overdreven?

[1] Zie hoofdstuk 12, Bewijsstuk #13: Auteurschap en datering van de brieven van Paulus

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500