(1) Bewijsstuk 19: De getuigen zijn te vertrouwen (2) Meer over de evangelien, Handelingen, Paulus
(3) Interne criteria voor eerlijke verslagen  (4) Externe criteria voor eerlijke verslagen 
   

8. Zijn de getuigen te vertrouwen? (4)

Interne criteria Externe criteria
(1) Wist hij waar hij het over had? (1) Is er een motief voor fraude?
(2) Is er specifiek, irrelevant materiaal? (2) Zijn er externe bevestigingen?
(3) Is er zelfbelastende informatie? (3) Is er bewijs van archeologie en geschiedenis?
(4) Zijn de document consistent? (4) Kunnen tijdgenoten de verklaringen bevestigen?
(5) Zijn de verslagen overdreven?

 

Extern #2: Zijn er externe bronnen die dit bevestigen?

Zijn er enige andere bronnen die van buiten de Bijbel komen die deze verhalen bevestigen en/of de echtheid van deze documenten bewijzen? Bevestigingen vanuit niet-bijbelse bronnen zal de betrouwbaarheid aanzienlijk vergroten. Tegenstrijdigheden vanuit andere bronnen zouden echter desastreus voor de betrouwbaarheidsfactor zijn. Het vraagt een noemenswaardige krachtsinspanning om respect en vertrouwen bij andere mensen op te bouwen; het kost echter slechts een enkele fout om het vertouwen in zijn totaliteit te verliezen.

Zoals we reeds hebben bestudeerd[1] zijn er meer dan een dozijn niet-christelijke schrijvers die diverse details en gebeurtenissen hebben bevestigd die voorkomen in de evangeliën en in Paulus zijn geschriften. En zelfs nog belangrijker is het feit dat geen van deze bronnen ooit in tegenspraak met de verhalen is geweest.  Omdat deze geschriften van neutrale, en heel vaak zelfs van onvriendelijke bronnen ten opzichte van het Christendom komen is het gewicht van hun getuigenis veelbetekenend. We hebben Flavius Josephus en zijn uitgebreide bevestigingen van de Bijbelse verhalen al ontmoet. Omdat dit fragment van zo’n enorme betekenis is volgt hieronder Josephus uitgebreide citaat over Jezus (nadruk toegevoegd):

Nu, was er rond deze tijd Jezus, een wijze man, als het geoorloofd is om hem een man te noemen, want hij was een doener van wonderbaarlijke werken – een onderwijzer van zulke mannen die de waarheid met plezier ontvangen. Hij haalde naar hem over vele van de Joden en vele van de niet-joden. Hij was (de) Christus; en toen Pilatus, door de suggestie van de opdrachtgevende mannen onder ons, hem tot het kruis had veroordeeld, verlieten degenen die hem in de eerste plaats hadden liefgehad hem niet, want hij verscheen weer levend aan hen op de derde dag, zoals de goddelijke profeten dit en tienduizend andere wonderlijke dingen over hem hadden voorspeld; en de stam van Christenen, naar hem genoemd, zijn tot op deze dag niet uitgestorven.[2]

De tekst is uiteraard een wonderbaarlijke bevestiging van een Joodse tijdgenoot van de apostelen, die geen Christen was, maar ondanks dat verklaard dat Jezus de Messias (de Christus) was en Zijn opstanding bevestigd. Het lijkt echter te mooi om waar te zijn. Het is gewoonweg onwaarschijnlijk dat een man zoals Josephus (geen Christen) dit over Jezus zou schrijven. Daarom is de overgrote meerderheid van bijbelonderzoekers het ermee eens dat de basis van de tekst waarheidsgetrouw en oorspronkelijk bij Josephus vandaan komt, maar dat waarschijnlijk door de eeuwen heen Christelijke bronnen de verklaringen over Christus en de opstanding hebben toegevoegd. De tekst die als de originele tekst wordt geaccepteerd is in het bovenstaande citaat onderstreept en het bevestigd dat:

  • Jezus een wijze man was, een leraar en een “doener van wonderbaarlijke werken”.
  • Jezus zowel Joden als niet-joden aantrok om Zijn volgelingen te worden.
  • Jezus  tot het kruis werd veroordeeld door Pilatus, maar door de suggestie van de Joden.
  • Zijn volgelingen nu Christenen worden genoemd en dat ze “tot aan deze dag niet uitgestorven” zijn.

Zelfs in “afgeslankte” vorm is de tekst van deze niet-christelijke Jood een bevestiging van onschatbare waarde voor de betrouwbaarheid en waarheid van de evangeliën.

Voor de volledigheid dienen hier ook vele canonieke teksten van de vroege kerk leiders genoemd te worden, welke het vroege bestaan en de circulatie van de boeken van het Nieuwe Testament bevestigen.

 

Lees meer over: (3) Is er bewijs van archeologie en geschiedenis?

Interne criteria Externe criteria
(1) Wist hij waar hij het over had? (1) Is er een motief voor fraude?
(2) Is er specifiek, irrelevant materiaal? (2) Zijn er externe bevestigingen?
(3) Is er zelfbelastende informatie? (3) Is er bewijs van archeologie en geschiedenis?
(4) Zijn de document consistent? (4) Kunnen tijdgenoten de verklaringen bevestigen?
(5) Zijn de verslagen overdreven?

[1] Hoofdstuk 15, Bewijsstuk #16: Bevestigingen van niet-christelijke schrijvers.

[2] Josephus , Flavius; Whiston, William: The Works of Josephus  (1987), The Antiquities of the Jews, 18.63-64.

 

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500