(1) Bewijsstuk 19: De getuigen zijn te vertrouwen (2) Meer over de evangelien, Handelingen, Paulus
(3) Interne criteria voor eerlijke verslagen  (4) Externe criteria voor eerlijke verslagen 
   

8. Zijn de getuigen te vertrouwen? (4)

Interne criteria Externe criteria
(1) Wist hij waar hij het over had? (1) Is er een motief voor fraude?
(2) Is er specifiek, irrelevant materiaal? (2) Zijn er externe bevestigingen?
(3) Is er zelfbelastende informatie? (3) Is er bewijs van archeologie en geschiedenis?
(4) Zijn de document consistent? (4) Kunnen tijdgenoten de verklaringen bevestigen?
(5) Zijn de verslagen overdreven?

 

Extern #3: Zijn er archeologische en historische bevestigingen?

Indien archeologische vondsten en/of de wereldse geschiedenis in overeenstemming zijn met de getuigenissen dan verhoogt dat uiteraard de geloofwaardigheid. Als een of enkele van deze ontdekkingen de verhalen zou tegenspreken zou dat hun geloofwaardigheid dramatisch aantasten.

We hebben deze bewijzen al eerder besproken[1] en daarom zou ik een aantal citaten van welbekende archeologen en bijbelgeleerden als samenvattende conclusie willen delen:

Lucas is een eerste klas geschiedschrijver, niet alleen zijn zijn verklaringen van de feiten geloofwaardig… deze auteur zou zelfs geplaatst moeten worden tussen de grootste geschiedschrijvers… Lucas zijn geschiedenis is onovertroffen met respect tot zijn geloofwaardigheid” (Sir William Ramsay, 1959-1939, Nieuwe Testament geleerde en archeoloog).[2]

“Archeologische ontdekkingen van de laatste generaties in Egypte, Syrië en Palestina hebben de uniekheid van het vroege Christendom als een historisch fenomeen verregaand bevestigd.” (W.F. Albright, 1891-1971, archeoloog en bijbelgeleerde).[3]

“Archeologie heeft in vele gevallen de gezichtpunten van de moderne critici ontzenuwd. Het heeft in een aantal gevallen laten zien dat deze gezichtspunten rusten op valse aannamen en onwerkelijke, kunstmatige theorieën over de historische ontwikkelingen. Dit is een echte bijdrage en moet zeer zeker niet worden onderschat”  (Millar Burrows, 1869-1980, professor in Bijbelse literatuur).[4]

“Waar Lucas werd verdacht van inaccuraatheid en waar zijn accuraatheid gehandhaafd is gebleven door enig inschriftelijk bewijs, mag het rechtmatig worden gezegd dat archeologie de Nieuwe Testament verhalen heeft bevestigd” (F.F. Bruce, 1910-1990, bijbelgeleerde).[5]

Lees meer over: (4) Kunnen tijdgenoten de verklaringen bevestigen?

Interne criteria Externe criteria
(1) Wist hij waar hij het over had? (1) Is er een motief voor fraude?
(2) Is er specifiek, irrelevant materiaal? (2) Zijn er externe bevestigingen?
(3) Is er zelfbelastende informatie? (3) Is er bewijs van archeologie en geschiedenis?
(4) Zijn de document consistent? (4) Kunnen tijdgenoten de verklaringen bevestigen?
(5) Zijn de verslagen overdreven?

[2] Geciteerd uit Josh McDowell , The New Evidence that Demands a Verdict (1999), pagina 61.

[3] Idem pagina 61 geciteerd van W.F. Albright , The Archaeology of Palestine (1960), pagina 248.

[4] Idem pagina 61-62, geciteerd van Millar Burrows , What Mean These Stones? (1957) page 291.

[5] Idem pagina 62, geciteerd van F.F. Bruce , Archaeological Confirmation of the New Testament, in Revelation and the Bible (1969), redactie door Carl Henry, pagina 331.

 

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500