(1) Bewijsstuk 19: De getuigen zijn te vertrouwen (2) Meer over de evangelien, Handelingen, Paulus
(3) Interne criteria voor eerlijke verslagen  (4) Externe criteria voor eerlijke verslagen 
   

8. Zijn de getuigen te vertrouwen? (1)

ďWant wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit

 2 Petrus 1:16

Ter voorbereiding op het bespreken van de informatie en de bewijzen over het leven en de claims van Jezus van Nazareth, zullen we in dit hoofdstuk nader onderzoek doen over de kwaliteit van de getuigenissen die de Bijbel over Jezus geeft. Zoals we zullen zien zijn deze getuigen de vier evangelielisten (inclusief het boek van Handelingen wat we als een geheel met het Evangelie van Lucas zullen behandelen), en Paulus wiens getuigenis door middel van zijn brieven aan ons is doorgegeven.

De getuigen Ė nogmaals: de evangeliŽn

Geen andere boeken van de gehele Bijbel zijn meer bestudeerd, uit het hoofd geleerd, aangehaald, gehekeld, bekritiseerd, op waarheid getest, gedebatteerd, geroemd en afgewezen als de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, het goede nieuws over Jezus, die de EvangeliŽn van MatthŽus, Marcus, Lucas en Johannes worden genoemd. En hiervoor is een goede reden. Deze boeken bevatten immers niet alleen waardevolle informatie over de geboorte, evangeliebediening (of ministrie) en onderwijs van Jezus, maar ze omschrijven ook Zijn wonderen, de vervulling van de Messiaanse profetieŽn en Zijn opstanding. Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen verkondigen en identificeren Jezus als onderdeel van de Goddelijke Drie-eenheid (Triniteit), volledig God en volledig mens. 

Het Laatste Avondmaal (Leonardo Davinci)

Het Laatste Avondmaal (Leonardo Davinci)

In voorgaande hoofdstukken heb we al overtuigende bewijzen voor de auteurschap van deze boeken besproken door de namen die met de boeken worden verbonden, alsmede de periode waarin ze zijn geschreven, vast te stellen. Omdat ze van zo groot belang zijn volgt hieronder een samenvatting van een aantal andere algemene observaties over elk van deze synoptische evangeliŽn (Marcus, Mattheus en Lucas) en het Evangelie van Johannes.

Vergelijken van de vier evangeliŽn

 

 

De synoptische evangeliŽn

 

 

MatthŽus

M arcus

Lucas

Johannes

Auteur

Disciple

ďPetrusĒ

ďPaulusĒ

Discipel

Datum

55-70 AD

50-65 AD

55-70 AD

80-90 AD

Plaats van schrijven

Syrie, Palestina

Rome

Rome , Griekenland

Efeze

Voor wie

Joden

Romeinen

Grieken

Christenen

Thema

Messias

Verlosser

Perfecte mens

(Zoon van) God

Aandacht op

Profetien

Acties

Menselijkheid

Goddelijkheid

Stamboom

Abraham Ė Jozef

-

Adam Ė Maria

Het Woord = God

Perspectief

Historisch

Theologisch

Materiaal

Overeenkomstig en uniek

 (MatthŽus 25%, Marcus 10%, Lucas (50%)

Vnl uniek

(> 90%)

Chronologie

Slechts 1 Joods Paasfeest genoemd

3 Joodse Paasfeesten

Geografie

Judea en Galilea (Galilea meeste aandacht)

Vnl Judea

Relatie tot de andere evangeliŽn

Complementair

Supplementair

 

Tabel 16- 1 : Vergelijking van de vier evangeliŽn

Een andere belangrijke getuige Ė Paulus

Het bewijs voor het bestaan, de onderwijzingen en verrijzenis van Jezus is niet gelimiteerd tot  ďslechtsĒ de vier evangeliŽn; de andere Nieuwe Testament boeken zijn geschreven door mensen die ook getuige van Jezus zijn leven waren geweest. De grote aantallen epistels van Paulus tezamen met hun onafhankelijke getuigenis over Christus, maken Paulus een belangrijke bevestigende getuige. Het meeste wat we van Paulus weten komt van de geschriften:.

☼ Bewijsstuk # 19: De getuigen zijn eerlijk en vertrouwenswaardig

Het schrijven van een historisch betrouwbaar verhaal garandeert niet dat de verhalen van de ooggetuigen van Jezus ook automatisch eerlijk en vertrouwenswaardig zijn. Voordat we de verhalen als betrouwbaar bewijs kunnen gebruiken, moeten we evalueren of deze getuigenissen over Jezus werkelijk eerlijk geschreven zijn, want misschien zijn het wel vooringenomen representaties, aangedikte of gewoon met goede bedoelingen verzonnen verhalen.

In zijn boek, Letters from a Skeptic[1], suggereert Dr. Gregory Boyd een aantal criteria welke geschiedkundigen voor oudheidkundige documenten gebruiken om hun geloofwaardigheid vast te stellen. Ze kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: interne en externe criteria. De ďinterneĒ criteria passen we toe op de inhoud van de documenten zelf; de ďexterneĒ criteria  hebben betrekking op observaties en bewijzen van buiten het document zelf om. 

Interne criteria Externe criteria
(1) Wist hij waar hij het over had? (1) Is er een motief voor fraude?
(2) Is er specifiek, irrelevant materiaal? (2) Zijn er externe bevestigingen?
(3) Is er zelfbelastende informatie? (3) Is er bewijs van archeologie en geschiedenis?
(4) Zijn de document consistent? (4) Kunnen tijdgenoten de verklaringen bevestigen?
(5) Zijn de verslagen overdreven?

Aan het einde van deze discussie zal je het er hopelijk mee eens zijn dat de evangeliŽn, het boek van Handelingen en Paulus zijn brieven met een opmerkelijk gemak aan deze criteria voldoen. Derhalve wordt een solide basis gebouwd om te concluderen dat deze getuigen inderdaad eerlijk en vertrouwenswaardig zijn.

Lees meer over: (2) Meer over de evangelien, Handelingen, Paulus

 


[1] Dr. Gregory A Boyd  en Edward K. Boyd , Letters from a Skeptic (1994), paginaís 80-81.

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500