(1) Wie was Jezus?

(2) Kunnen we de geboorte
en kruisiging dateren?

(3) Bewijzen dat Jezus God is
     

1. Is Jezus God? (1)

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.”

 Johannes 14:6

Wie was Jezus? - Is Jezus God

Wie was Jezus? Dit is waarschijnlijk een van de meest gestelde vragen uit de geschiedenis. Zijn naam is wereldberoemd. Eenderde deel (ongeveer 2.2 miljard mensen) van de wereldbevolking noemt zichzelf Christen. Islam (ongeveer 1.3 miljard mensen) kennen hem als de op een na grootste (na Mohammed) profeet. Van de overblijvende 3.2 miljard mensen  (ruwweg de helft van de wereldbevolking) hebben de meesten over hem gehoord of weet men van zijn bestaan af.

Zijn resumé zou waarschijnlijk niet erg indrukwekkend zijn geweest. Uiteindelijk is er niet zo veel over Zijn aardse leven te zeggen. Hij had Joodse ouders en werd, terwijl het hele gebied onder Romeinse bezetting  lag, in Bethlehem, een klein plaatsje ten zuiden van Jeruzalem, geboren. Zijn ouders verhuisden naar Nazareth waar hij opgroeide; vandaar dat Hij over het algemeen bekend was als Jezus van Nazareth. Zijn vader was een timmerman en hoogst waarschijnlijk leerde Jezus al op vroege leeftijd dit vak. Rond zijn dertigste levensjaar begon Hij zijn publieke leven als rondreizende rabbi (leraar). Hij koos een dozijn discipelen om op te leiden en werkte vanuit Kapernaum (of Kafarnaüm) wat aan de kust van het Meer van Galilea (soms ook het Meer van Tiberias genoemd) lag. Hij reisde en onderwees overal in Galilea,  soms bezocht Hij de aangrenzende niet-joodse en Samaritaanse gebieden en reisde, als de gelegenheid zich voordeed, naar Jeruzalem in het zuiden. Velen schrokken van Zijn ongewone onderwijzingen; hiermee, en door de wonderen die hij af en toe deed, begon zich al snel een aanhang te vormen. Zijn onthaal groeide zo snel dat het de gevestigde leiders van het Joodse geloof op ging vallen. Velen van hen voelden zich door Jezus beledigd en zelfs bedreigd. Als snel besloten ze dat ze van hem af moesten zien te komen. Door hun contacten met de Romeinse heersers te gebruiken, lieten ze Hem arresteren en na een haastig gearrangeerde rechtszaak werd hij tot de kruisigingdood veroordeeld.

Dat is alles. Hier zou normaal gesproken het verhaal van Jezus van Nazareth geëindigd zijn, eigenlijk niet belangrijk genoeg is om er zelfs maar een voetnoot in de geschiedenis aan te wijden.

In tegenstelling tot ieder ander was zijn dood niet het einde; het was juist het begin. We spreken nu niet over Hem vanwege het leven wat Hij heeft geleefd, maar vanwege Zijn dood en wat daarna plaats vond. Het Christendom bestaat alleen maar door wat er na de dood van Jezus is gebeurd. Drie dagen na Zijn overlijden begonnen Zijn discipelen en vele anderen te beweren dat Hij weer uit de dood was opgestaan. Zijn graf was leeg, zijn lichaam was weg en men getuigde van meerdere verschijningen aan verschillende groepen, op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden.

Als een gevolg hiervan begonnen zijn volgelingen te proclameren dat Hij de Christus of de Messias was. Ze proclameerden dat Zijn opstanding de vergeving voor zonden door Zijn offer bevestigde. Aanvankelijk verspreidde ze dit evangelie in Jeruzalem; de stad waar Hij ter dood werd gebracht. De beweging, ook wel bekend als “De Weg” (Handelingen 9:1, 19:9), groeide snel. Al na korte tijd verspreidde het geloof zich over de aangrenzende gebieden, waarna het al snel Rome en de buitengebieden van haar onafzienbare rijk bereikte.

Is Jezus God?

Wat is de betekenis van een naam?

In de tijd waarin Jezus leefde hadden mensen maar één naam. Achternamen werden pas geïntroduceerd in de tijd van Napoleon. Om onderscheid te kunnen maken tussen mensen met dezelfde naam werd een uniek karakteristiek met de naam verbonden, zoals de plaats waar men vandaan kwam (Jezus van Nazareth of Maria van Magdalena), namen van familieleden (zoals Jezus, de zoon van Jozef of Maria de moeder van Jezus), beroepen (zoals Jozef de timmerman; of Cuza, de beheerder van Herodes zijn huishouden) of een ander kenmerk (zoals Johannes de Doper of Simon die ook wel Zelotes werd genoemd).

In het Hebreeuws werd Jezus Yeshua (Jeshua) of Joshua genoemd, wat letterlijk “Yahweh redt” of “Yahweh is onze redder” betekent.  Het Griekse woord Christos of het Latijnse Christus vertalen beiden het Hebreeuwse Messiah (Messias), wat in het Nederlands “de Gezalfde” (Engels “the Annointed One”) betekent. Jezus Christus is dus letterlijk vertaald: “Jezus de Messias” of “Jezus de Gezalfde”.

Lees meer over:(2) Kunnen we de geboorte
en kruisiging dateren?

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500