(1) Wonderen zijn bovennatuurlijk

(2) Bewijsstuk #2: Jezus' wonderen tonen Zijn Godheid

(3) De wonderbare broodvermenigvuldiging
     

3. De wonderen van Jezus (1)

“Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.”

Johannes 2:11

Wonderen zijn bovennatuurlijke daden van God

Wat is een wonder? Een wonder wat als bewijs voor de Godheid Jezus dient is simpelweg een bovennatuurlijke daad van God. Om verwarring en een niet-constructief debat of sommige gebeurtenissen werkelijk wonderen zijn, te voorkomen, zullen we onze bespreking beperking tot gebeurtenissen die aan de volgende karakteristieken voldoen:

·         Veelbetekenend: Een gebeurtenis moet betekenisvol zijn om als een wonder in aanmerking te komen. Er moet een dramatisch resultaat zijn wat niet door “een merkwaardige toevalligheid” verklaard kan worden.

·         Onmiddellijk: Het effect moet onmiddellijk waarneembaar zijn. Als het uren, dagen, weken, of zelfs langer duurt kan de verandering ook door andere factoren hebben plaatsgevonden.

  • Het moet de wetten van de natuur te boven gaan: Een echt wonder kan niet worden uitgelegd door een natuurlijke wet of door een fenomeen. Wanneer deze wetten worden gebroken (of genegeerd) wijst dit een op bovennatuurlijke gebeurtenis.

  • Meerdere mensen moeten hiervan getuige zijn geweest:  Omdat wonderen heel erg ongewone gebeurtenissen zijn vragen ze dan ook een heel erg ongewone bewijslast; en dus meerdere getuigen.

Iedereen die niet in God geloofd vind het concept van een wonder, elke gebeurtenis die tegen de wetten van de natuur plaats vind, onmogelijk om te accepteren. Ofwel, indien God niet bestaat dan geschiedt alles onder invloed van de natuurlijke wetten. Daarom kan een wonder niet mogelijk zijn en elk verslag over een wonder is daarom – per definitie - niet waar. Dit logische argument tegen wonderen werd door Benedict Spinoza (1632-1677) geformuleerd. Spinoza’s redenatie kan als volgt worden samengevat:[1]

  • Een wonder overtreed de natuurlijke wetten.
  • Natuurlijke wetten zijn onveranderlijk.
  • Daarom zijn wonderen onmogelijk.

Wanneer God echter bestaat, creëerde Hij de natuurlijke wetten en zal het daarom voor Hem geen probleem zijn om deze wetten te breken, Hij kan immers niet door deze wetten worden gelimiteerd.

Waarom en wanneer deed Jezus wonderen?

Jezus gebruikte wonderen als tekenen dat Hij inderdaad de Zoon van God was. Zonder wonderen zou dit buitengewoon moeilijk zijn om te geloven. Zoals Johannes schreef in Johannes 20:30-31:

“Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.”

Observeer ook dat de wonderen van Jezus niet alleen Zijn beheersing over de natuur lieten zien, maar ook de wijze waarop Hij te werk ging tijdens Zijn bediening: het helpen van anderen, het met autoriteit spreken en het contact leggen met mensen. Het sleutelwoord is bewogenheid. Bijna al zijn wonderen kwamen uit bewogenheid voort. Hij genas mensen die Zijn hulp zochten. Hij liet mensen uit de dood opstaan om hun verdrietige families te troosten. Hij kalmeerde de storm om de angst van Zijn vrienden weg te nemen. Hij gaf de menigte te eten om hun honger te stillen. Merk ook op dat Jezus nooit een wonder voor zijn eigen profijt of voordeel heeft uitgevoerd. De wonderen hielpen anderen en niet Hem. Er waren vijf gevallen waarin Jezus een wonder deed uitsluitend als teken voor de discipelen: lopen op water; het vervloeken van de vijgenboom; de twee wonderlijke visvangsten door de discipelen; en de munt voor de tempelbelasting. Alle andere wonderen kwamen voort uit bewogenheid voor de mensen om hem heen.

Zoals F.F. Bruce opmerkt:[2]

“In de literatuur zijn vele soorten wonderlijke verhalen; maar de evangeliën vragen ons niet te geloven dat Jezus de zon op een dag van het westen naar het oosten liet reizen…ze schrijven Hem ook geen monsterachtigheden toe zoals we die in de apocriefe geschriften van de tweede eeuw kunnen vinden. Over het algemeen zijn de wonderen “in karakter” – wat betekent dat deze het werk zijn dat men kan verwachten van een persoon zoals de evangeliën omschrijven dat Jezus is.

Lees meer over:(2) Bewijsstuk #2: Jezus' wonderen tonen Zijn Godheid


[1] Norman L. Geisler , Miracles and the Modern Mind: A Defense of Biblical Miracles (1992) pagina 15.

[2] F.F. Bruce : The New Testament Documents- Are They Reliable? (1943), pagina 61.

 

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500