Waar kom ik vandaan? - het evolutiemodel 

Het scheppingsmodel - de Big Bang tijdslijn

1. Bestaat God?

Schepping vs. Evolutie

“Ik ben de Here, Uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.”  

Exodus 20:2  

Waar kom ik vandaan?

Hoe weten we of God echt bestaat? Zou het niet mooi zijn als Hij ons elke morgen om ongeveer 7.00 uur of zo vanaf een wolk zou begroeten met een “Goede morgen, Nederland?” Als dat zou gebeuren, wisten we zeker dat God bestaat. Helaas doet Hij dat niet. En dan nog, zelfs als Hij op een wolk zou verschijnen, zouden toch nog velen dit uitleggen als een grillig verschijnsel, een massa hypnose, of de gevolgen van het gebruik van verslavende middelen.

Gedurende mijn onderzoek heb ik aan veel Christenen gevraagd: ”Waarom geloof je dat God bestaat? Wat is voor jou het bewijs van Zijn bestaan?” Nadat men een ogenblik nadacht kreeg ik meestal een van de volgende antwoorden:

v     Ik weet het gewoon.

v     Ik voel het diep van binnen.

v     Ik heb Hem aan het werk gezien in mijn leven.

v     God heeft mijn gebeden beantwoord.

v     De Bijbel maakt Hem aan ons openbaar.

Al deze antwoorden zijn goed en toen ik zelf een Christen werd heb ik ook inderdaad God “aan het werk” gezien in mijn leven. Maar, echter voor de twijfelaar die aan het zoeken is naar betrouwbare bewijzen, zijn deze antwoorden niet genoeg. Ze zijn namelijk allemaal subjectief. Als zodanig zijn ze allemaal in verband te brengen met persoonlijke ervaringen en overtuigingen, maar geen enkel antwoord is gebaseerd op feitelijk en objectief bewijs.

En dat was precies wat ik zocht, objectieve bewijzen. Om mijn leven aan God toe te vertrouwen en me aan Hem te onderwerpen eiste ik steekhoudend, duidelijk, ontegenzeggelijk, objectief bewijs. En ook geloofde ik dat, als God echt bestond en Hij ons inderdaad had geschapen, Hij zich ook op de een of andere manier aan ons zou openbaren. Misschien niet persoonlijk, maar dan toch op zijn minst door middel van Zijn Schepping – de wereld om ons heen.

Zoals vele anderen voor mij, realiseerde ik me dat ik me tot de wetenschappen kon keren om bewijzen voor Zijn bestaan te vinden door middel van een onderzoek naar de herkomst van ons bestaan.

Door de eeuwen heen heeft het onderzoeken naar de herkomst van ons bestaan altijd veel aandacht getrokken en zijn er slechts drie serieuze alternatieven:

  • We hebben altijd bestaan en zullen altijd bestaan – een “steady state” heelal.
  • We zijn geschapen door een Schepper.
  • We zijn het product van natuurlijke processen uitsluitend beïnvloed door  kans en tijd.

Het is interessant om te realiseren dat deze drie verschillende alternatieven over ons bestaan zich weerspiegelen in de drie belangrijkste denkbeelden van de wereld geloven: Pantheïsme gelooft dat we altijd hebben bestaan, Monotheïstische religies zoals het Judaïsme, het Christendom en Islam, geloven dat we zijn geschapen door een Schepper God.  Atheïsme, tenslotte, wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af.

Hoe kan de moderne wetenschap ons helpen om bewijzen voor ons bestaan te vinden? 

Laten we beginnen om het eerste alternatief – dat we altijd zouden hebben bestaan -  uit te schakelen. Vanuit de astronomie weten we, als een vrijwel onomstreden feit, dat het heelal, ons zonnestelsel en onze planeet niet altijd hebben bestaan en we weten ook dat onze zon en aarde op een bepaald moment in de toekomst zullen ophouden te bestaan. Ook kunnen we bewijzen dat het heelal zich nog steeds uitzet, wat laat zien dat er een centraal punt geweest moet zijn waar alles begon. Vanuit de fossielenleer (bestuderen van het vroegere leven op aarde) en archeologie weten we dat de mensheid niet altijd op aarde heeft bestaan, maar dat we slechts sinds een betrekkelijk korte tijd om aarde rondlopen. Daarom zal geen enkele serieuze wetenschapper nog geloven in een ”steady state” heelal en kunnen we dus onze aandacht richten op het bestuderen en onderzoeken van:

“Hoe zijn we ontstaan?”

Geëvolueerd of geschapen?

Voordat de mensheid ‘ontwikkeld’ werd, was er nooit een vraag over het bestaan van God. Maar helaas, door de jaren heen, zijn we steeds meer onder de indruk van onszelf gekomen en hebben we onszelf in het centrum van alles geplaatst. In 1859 heeft Charles Darwin “The Origin of Species”[1], gepubliceerd, en heeft daarmee een alternatieve theorie gepresenteerd om ons bestaan te verklaren. Darwin zijn theorie is de basis geworden van een geloofsysteem waarin we onafhankelijk van God kunnen bestaan.

Er is beweert dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft aangedaan dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom dan ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven. Daarom heeft het bij vele gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God en de waarheid van de Bijbel. Het heeft zeker serieuze zaden van twijfel gezaaid over de geloofwaardigheid van de Bijbel: “Als het eerste hoofdstuk van de Bijbel niet waar is, dan is uiteraard de rest van de Bijbel ook aanvechtbaar”.

Voor we verder gaan, wil ik er meteen de nadruk op leggen dat evolutie – ondanks de vele aanspraken die het maakt,  GEEN feit is. Nog evolutie, nog schepping is een natuurlijke wet of een wetenschappelijk feit, elk is slechts een model. Wat betekent dit? Het proces van evolutie, net als de daad van schepping, kan niet worden geobserveerd of herhaald en daardoor blijven beide modellen onbewezen. Daarom kan ook geen van beiden een natuurlijke wet worden genoemd (zoals de wet van de zwaartekracht of de wet van de thermodynamica, die voorspelbaar, reproduceerbaar en observeerbaar gedrag beschrijven), ook is het geen wetenschappelijke theorie (wat vraagt om de mogelijkheid en bewijs van meerdere observaties). Dus, evolutie – net als schepping – is slechts een model dat word gebruikt om, wat wij observeren in de wereld zoals wij die kennen, uit te leggen. Het is geen feit, geen natuurlijke wet, het is niet eens een wetenschappelijke theorie, maar gewoon een model!

Ik wil er ook de nadruk op leggen dat er slechts twee modellen beschikbaar zijn voor het ontstaan van het leven: evolutie of schepping. Er is geen alternatief, en deze twee sluiten elkaar wederzijds uit. Of, ons op ruimte/tijd gebaseerd heelal heeft een Schepper nodig, of het heeft er geen nodig. Dit impliceert iets heel belangrijks: Als we kunnen bewijzen dat evolutie GEEN levensvatbaar model/uitleg is, dan hebben we indirect bewijs gevonden dat God bestaat! Daarom zullen we bij het bestuderen van de bewijzen ons niet alleen richten op bewijs dat laat zien dat evolutie een niet-correct model is, maar ook op bewijs dat wijst in de richting van het bestaan van een Schepper.

Wat is het evolutiemodel?

Het evolutiemodel neemt aan dat het hele heelal zich heeft ontwikkeld door middel van natuurlijke processen en lukrake toevalligheden, naar haar huidige staat van grote organisatie en complexe samenstelling. Volgens dit model is het puur toeval dat heelal is ontstaan.

Langzaam aan is het door “overleving van de sterkste” (“survival of the fittest”) meer georganiseerd en meer gecompliceerd geworden. Aan de basis van evolutie ligt tijd, veel tijd. Het onderkent dat er een enorme hoeveelheid tijd nodig geweest moet zijn om door uitsluitend natuurlijke processen de huidige complexe structuur van onze wereld te kunnen produceren.

De “Organische Theorie van Evolutie” dat vandaag de dag in onze openbare scholen en universiteiten wordt onderwezen, klinkt ongeveer als volgt:

“Een aantal miljard jaren geleden heeft het leven hier op aarde zijn oorsprong gevonden doordat elektrische verstoringen  ervoor zorgden dat er reacties ontstonden in de oer-oceanen. Deze reacties produceerden aminozuren die zichzelf in levende cellen organiseerden.

Door de tijd heen begonnen de afstammelingen van deze eencellige organismen zichzelf lukraak te veranderen, waarna ze zich weer ontwikkelde in de diverse meer-cellige planten en dieren. Op het moment dat een nieuw organisme verscheen vond er een natuurlijke selectie plaats. Elke levensvorm was, of beter of minder, geschikt voor het leefmilieu en afhankelijk daarvan verdween of ontwikkelde het zich. De soorten planten en dieren die zich het meest aan hun omgeving aanpasten ontwikkelde zich; degenen die zich niet  konden aanpassen gingen simpelweg dood. De mens is het grootste product van deze ontwikkeling. Hij kwam van dezelfde voorvader als de apen;  nog verder terug; van dezelfde voorvaderen waar alle zoogdieren vandaan komen. De mens zelf is nog steeds in ontwikkeling; dat proces staat nu stil door onze huidige levensstijl, maar een  biologisch doorgaande ontwikkeling is onvermijdelijk.

Het begrip van evolutie is geassocieerd met Charles Darwin, die in The Origin of Species evolutie uiteenzette en zijn ideeën verder ontwikkelde in de latere The Descent of  Man.  Deze concepten zijn op menige wetenschappelijke discipline toegepast en de theorie is door de tijd heen aangepast. Nog niet zolang geleden is het evolutie model uitgebreid met nieuwe ontdekkingen, speciaal op het gebied van de genetica/DNA (meestal Neo-Darwinisme) genoemd.

De basis elementen van het evolutionaire model zijn en blijven hetzelfde:

v     Veranderingen over lange tijdsperioden: Een eenheid/organisme veranderd door de tijd heen. Deze veranderingen zijn lukraak en zijn alleen op louter toeval gebaseerd.

v     Natuurlijke selectie: Positieve veranderingen maken het organisme sterker en verhogen de kans op overleving. Daarom worden (lukrake) positieve veranderingen gespaard en deze hebben het zelfs een voorkeur ten opzicht van het originele organisme.

v     De enige krachten die hier aan het werk zijn bestaan uit kans (verandering) en (lange perioden van) tijd: Evolutie wordt volledig gecontroleerd door de natuurlijke processen en het natuurlijke leefmilieu. Er zijn geen andere invloeden.

Wanneer we het simpel maken komt de vergelijking voor het ontstaan van de mensheid hierop neer:

 

Kans + Tijd = Mensheid

Het onderwijssysteem heeft ons dit met de paplepel ingegeven en heeft ons met deze concepten gehersenspoeld. Deze ideeën klinken zo redelijk en zijn door zovele hoogopgeleide mensen onderwezen, dat velen geloven dat dit de waarheid is. Echter, is dit alles werkelijk waar? In de volgende hoofdstukken zullen we deze concepten onderzoeken om te kijken of (recent) wetenschappelijk onderzoek deze doelstelling steunt.

We houden ervan om in kansen te geloven!

Is het je wel eens opgevallen hoeveel mensen geloven dat wanneer er een kans is dat iets kan gebeuren, het ook daadwerkelijk gebeurd? Statistisch gezien mag de kans dan wel klein zijn, en ook zou het heel erg wonderlijk zijn, maar desalniettemin zijn we bereid om erop te wedden.

Dat is het idee achter gokken. De kansen zijn tegen ons – dat weten we allemaal –maar misschien hebben we wel geluk.  Veel mensen zijn bereid om hun geld op het spel te zetten.  Casino’s en loterijen worden op deze manier rijk omdat zoveel mensen denken dat als ze het maar proberen, en blijven proberen, ze een goede kans maken om te winnen.

Evolutie heeft precies hetzelfde concept. Het idee dat, ook al zijn de kansen heel erg klein, het zou kunnen gebeuren en als we het maar vaak genoeg blijven proberen het dan een keer zal  gebeuren; dat is precies het idee achter evolutie. En dat is waarom het waarschijnlijk zo aantrekkelijk is voor zovele mensen.

 

Terug naar: Christelijke apologetiek - geloofsverdediding en waarheid 

Lees verder: Het scheppingsmodel - de Big Bang tijdslijn


[1] Charles Darwin , On the Origin of Species  by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life  (1859).

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500