(1) Geloof en abiogenesis (3) Bewijsstuk #5 Leven is niet toevallig ontstaan 
(3) Bouwen van DNA -
moleculaire machines
(4) Meer complicaties - evolutionaire modellen 
   

4. Eenvoudig leven: een oxymoron (1)

“En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.”  

Genesis 1:11

Ons heelal is lijkt ontworpen om leven mogelijk te maken. Ook hebben we gezien dat de locatie en de samenstelling van onze aarde, tegen alle waarschijnlijkheidsberekeningen in, uniek geschikt is voor het bestaan leven. Echter garandeert nog niet dat dan vervolgens “leven zomaar ontstaat”. Hoe is het eerste leven op aarde begonnen? Is een “eenvoudige levensvorm” inderdaad “eenvoudig”?  Of zelfs het meeste eenvoudige “leven” ingewikkelder dan datgene wat we het ooit zullen kunnen bedenken?

Het eerste leven op aarde: de oersoep.

Hoe begon leven op aarde? Volgens het “Big Bang” model is de aarde ongeveer 4.6 miljard jaar geleden gevormd en was een levenloze en levensonvriendelijke plaats. De gevonden fossielen leren ons dat het eerste leven na een kleine miljard jaar ontstaan is. Dit waren de micro-organismen, de eenvoudigste vormen van leven, eencellige organisme en bacteriën die op blauwgroene algen leken. Erg “eenvoudig” leven, maar toch levende cellen. Deze organismen konden groeien en zich vermenigvuldigen gebruikmakend van informatie opgeslagen in de cel.

"Soups" on Primordial Earth

Hoe deze gigantische stap van geen leven naar het eerste leven, ook wel abiogenesis genoemd, heeft plaatsgevonden is een van de grote mysteries in de biologische wetenschap. Met name in onze generatie is veel kennis vergaard over de werking van levende cellen. We zijn in staat om alle verschillende componenten te identificeren en hun rol en gedrag te observeren. We kunnen de genetische informatie ontrafelen en zien hoe die gebruikt wordt voor het maken van nieuwe cellen. We staan ervan versteld hoe perfect alles op elkaar is afgestemd en hoe complex het is. Al het huidig leven op aarde kwam echter van vorig leven. Ieder kind heeft ouders en ook de ouders hebben ouders. Dit geldt voor alle levensvormen die we kennen; ze komen allemaal van ander leven. Dit fenomeen wordt ook wel biogenesis genoemd. Kan de cyclus van  kip en ei in het verleden zijn doorbroken? Hoe is het eerste leven ontstaan? Wat is de oorsprong van het leven?

Charles Darwin  heeft niet veel onderzoek naar aan het eerste leven gedaan. Hij veronderstelde dat het eerste leven zo “eenvoudig” was dat het gewoon “is begonnen te bestaan”. In een brief aan Joseph Dalton Hooker van 1 februari 1871, suggereerde Darwin dat het leven mogelijk is begonnen in een “warme, kleine plas, met allerlei soorten ammonia en fosforgebaseerde zouten en de aanwezigheid van licht, hitte, elektriciteit enzovoort, waardoor een eiwitachtige verbinding tot stand kwam welke klaar was om meer complexe veranderingen te ondergaan.” Hij verklaarde verder dat “vandaag de dag zulke verbindingen onmiddellijk zouden worden opgegeten of geabsorbeerd, hetgeen niet het geval was voordat levende organismen bestonden.” Met andere woorden, de aanwezigheid van levende organismen verhinderen momenteel het spontaan vormen van eenvoudige organische verbindingen – een omstandigheid waardoor de speurtocht naar het ontstaan van het eerste leven is beperkt tot een beheersbare omgeving in een laboratorium.

Uiteraard hebben evolutionisten ijverig gezocht naar antwoorden. Je kunt je uit je schooltijd mogelijk nog wel het verhaal van de “oersoepen” als de bouwplaats voor het leven herinneren. Het volgende typerende “recept voor leven”[1] wordt aangetroffen in evolutionaire tekstboeken:

“Om te bepalen of er leven is in het heelal is het zinvol om te bestuderen hoe het leven op aarde is begonnen. Volg ons stap-voor-stap recept om te zien hoe het leven ontstond:

  1. Mix de ingrediënten

Om leven te laten evolueren moeten eenvoudige moleculen samengaan tot meer complexe moleculen. Deze reacties hebben plaatsgevonden in de oceanen van de jonge aarde, vaak de oersoep genoemd.

  1. Voeg energie toe

Vervolgens heb je energie nodig. Dit kan van bliksem of hete waterbronnen komen. De geïnjecteerde energie initieert chemische reacties. Deze eenvoudige moleculen beginnen samen te gaan waardoor grotere, complexere moleculen, aminozuren genaamd, ontstaan. In een klassiek experiment in 1953 hebben Stanley Miller en Harold Urey een oersoep in een laboratorium gesimuleerd. Door elektriciteit door een mengsel van eenvoudige moleculen te leiden, waren ze in staat aminozuren te maken.

  1. Vorm complexe moleculen

Aminozuren binden dan samen waardoor lange, kettingvormige moleculen, eiwitten genaamd, worden gevormd. Eiwitten zijn essentieel voor het bouwen van levende wezens. Ze zijn bij zo goed als alles in je lichaam betrokken, van de kleur van je huid tot de structuur van het neurale netwerk in je hersenen.

  1. Wachten tot het leven zich reproduceert

Een ander complex molecuul dat ook was ontstaan gedurende deze reacties was DNA. DNA heeft een fantastische eigenschap die het essentieel maakt voor leven – het kan zichzelf kopiëren. Het bevat ook alle informatie om een levend wezen te maken.”

Maar…is dit logisch? Is dit wat moderne evolutionaire wetenschappers echt geloven? Voordat we deze vragen kunnen beantwoorden moeten we eerst beter begrijpen wat een eenvoudige levensvorm werkelijk is.

 

Lees verder: (2) Bewijsstuk #5 Leven is niet toevallig ontstaan 

 


[1] Recept voor leven – volgens de BBC website: www.bbc.co.uk/science/space/life/beginnings/recipe.shtml.

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500