(1) Wat is de Bijbel? (2) Overzicht van het Oude Testament
(3) Overzicht van het Nieuwe Testament (4) Bijbelvertalingen en bijbelgeleerden 
   

1. Kunnen we de Bijbel vertrouwen? (1)

“Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften.”

1 Corinthiers 15:3-4

Wat is de Bijbel?

Wanneer we geloven dat God, onze Schepper, inderdaad bestaat, dan is het alleen maar logisch om te verwachten dat Hij met Zijn schepping wil communiceren. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat God, of in persoon, of door middel van openbaringen, of beiden, zich aan de mensheid heeft onthuld. In deze sectie zullen we onderzoeken of de Bijbel deze openbaring is.

Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse βιβλίos of βιβλία (“biblios” of  “biblia”) wat boek of boeken betekent. De Bijbel is geen ‘enkel’ boek, maar een collectie van diverse werken die gedurende een lange tijdsperiode zijn geschreven en allemaal worden beschouwd als God’s openbaringen aan de mensheid. 

De drie belangrijkste monotheïstische (eengodendom) godsdiensten zijn het Christendom, Islam en het Judaïsme. Verrassenderwijs accepteren deze drie godsdiensten allemaal geheel of gedeeltelijk de Bijbel als ware openbaringen. Joden wijzen echter het Nieuwe Testament af en Islam beweert dat de Bijbel door zowel de Christenen als de Joden in de loop van de tijd is aangepast.  De Koran heeft daarom aanvullende openbaringen (via de profeet Mohammed) toegevoegd om deze fouten te corrigeren. Buiten dat accepteert  Islam de meeste Bijbelverhalen (met sommige veranderingen) als het woord van God.

De Bijbel is verreweg het meest gekopieerde, gepubliceerde en bestudeerde document wat ooit heeft bestaan. Volgens Barna Research Group[1] heeft meer dan 90% van de Amerikaanse huishoudens op zijn minst 1 Bijbel, alhoewel slechts 31% deze regelmatig leest. Wereldwijd gezien is de Bijbel vertaald in meer dan 2.000 talen en men schat dat het aantal uitgedeelde exemplaren tot wel 2 miljard stuks oploopt.

De Bijbel bestaat uit twee delen: Het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT). Alle boeken in het Oude Testament zijn ver voor de geboorte van Jezus van Nazareth geschreven en worden als waarheid erkent door zowel het Judaïsme als het Christendom. Het Nieuwe Testament, geschreven na het leven van Christus, is slechts onderdeel van de Christelijke Bijbel en wordt niet door het Judaïsme geaccepteerd.

De Protestantse Bijbel heeft 66 individuele boeken, 39 boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament. Deze boeken zijn door 40 (sommigen geven 44 aan ) schrijvers in een tijdperiode van 1.500 jaar, in drie talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) en vanuit drie verschillende continenten geschreven.

Elk Bijbelboek is onderverdeeld in hoofdstukken en verzen. De huidige Protestantse Bijbel heeft een totaal van 1.189 hoofdstukken en 31.102 verzen. De originele tekst had geen onderverdelingen; deze zijn veel later toegevoegd om het bestuderen te vereenvoudigen. Sommige keuzes lijken wat willekeurig en de hoofdstukken lijken niet altijd samen te vallen met een natuurlijke breuk in de Bijbelteksten. Het onderverdelen in hoofdstukken is in het jaar 1228 door de Engelse predikant Stephen Langton gedaan. Het Oude Testament is in 1448 in verzen onderverdeeld en het Nieuwe Testament in 1551. De volledige Bijbel zoals we die nu kennen (onderverdeeld in hoofdstukken en verzen) verscheen voor het eerst in de Geneefse Bijbel[2] in het jaar 1560.

Lees meer over:(2) Overzicht van het Oude Testament


[1] Sinds 1984 heeft de Barna Research Group , gebaseerd in Ventura, California, informatie en analyses verstrekt over culturele trends en de Christelijke kerk. Website www.Barna.org.

[2] De Geneefse Bibel (Genova Bible) was een van de eerste Engelse vertalingen van een groep Protestantse schriftgeleerden die naar Geneve in Zwitserland waren gevlucht om vervolging gedurende de Reformatie te voorkomen.

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500