Het Christendom is gebaseerd op FEITEN en niet op FANTASIE
Samenvatting

Moet je maar gewoon klakkeloos "geloven tegen beter weten in" om een Christen te zijn. Verwacht God BLIND geloof. Nee natuurlijk niet. Een Heilige God speelt geen verstoppertje. Wetenschap, archeologie, geschiedenis, studie van de bijbelteksten enzovoort geven bevestiging na bevestiging dat God inderdaad bestaat, de Bijbel een historisch document is en Jezus God in menselijke vorm is, precies zoals Hij ons verteld in de Evangeliën.

Het Christendom is gebaseerd op FEITEN en niet op FANTASIE

Velen denken dat om in God en Jezus Christus te geloven, je een enorm ‘geloof’ (een ‘blind’ geloof) moet hebben  en de bijbel maar klakkeloos moet vertrouwen.

Dat is echter  ver van de waarheid – God heeft ons vele, vele bewijsstukken gegeven  in de  natuur, de wetenschap, onze geschiedenis, de archeologie, de sterrenkunde en ook door persoonlijke ervaringen die Hem openbaren.

Zijn handschrift is overal om ons heen te zien.   Het is zelfs zo dat het Christendom werkelijk  het ENIGE geloof is dat is gebaseerd op en wordt ondersteund door historische gebeurtenissen en  feiten die te onderzoeken en te zien zijn voor iedereen die de moed heeft en wil hebben om de waarheid onder ogen te zien en deze waarheid te accepteren!!

Een zeker niet complete greep uit God’s handschrift geschreven in de wereld om ons heen:

1. Wist je dat de kans kleiner is dan 1 op 10 tot de macht van 144 om ooit in het heelal een planeet te vinden waar ‘leven’ mogelijk is? (Dat is een 10 met 144 nullen!!) Zoals een voormalige senator in Amerika ooit heeft gezegd:  De miljoenen die worden gebruikt om buitenaards leven te vinden zouden beter kunnen worden gebruikt om intelligent leven in Washington DC te vinden!

2. Wist je dat zelfs met alle huidige  kennis en technologie  wetenschappers er nog NOOIT in zijn geslaagd om ook maar de meest simpele vorm van leven  (een zelfreproducerend organisme) te creëren, zelfs niet in de meest perfect opgezette laboratoriums in de meeste ideale omstandigheden? (Dus, hoe kan leven ooit door toeval zijn ontstaan?)

3. Wist je dat het menselijk DNA zo complex van structuur is dat zelfs in al de tijd dat de aarde nu heeft bestaan (ca. 12 – 15 biljoen jaren) er een kans is van 1 tot 10 tot de macht van 270 voor welk DNA  dan ook,  om bij ‘toeval’ te worden samengesteld.  Er is een veel grotere kans dat als een wervelwind  een schroothoop raakt er automatisch een volledig, goedwerkende Boeing 747 ontstaat en dat het dan ook nog een paar keer achter elkaar word herhaald.

4. Wist je dat er totaal GEEN  FEITELIJKE bewijzen voor de evolutie theorie bestaan? Er bestaan geen ‘missing links’, er zijn geen bewijzen voor mensen gevonden die ‘ouder’ zijn dan 10-15.000 jaar, de fossielen tonen geen evolutie proces aan etc etc. ( Het vraagt meer ‘geloof’ om in evolutie te geloven dan in een Schepping door God)

5. Wist je dat het ‘verhaal’ van de Schepping zoals dat in de Bijbel is beschreven in het boek van Genesis ongeveer 3500  jaar geleden consistent is met een ‘Goddelijk ontworpen Big Bang’ theorie en dat het meer en meer wordt bewezen (door metingen in de ruimte met satellieten) en wordt geaccepteerd door de moderne wetenschap

6.  Wist je dat er normaal gesproken maar 1 geloofwaardige ooggetuige voor nodig is om een misdadiger voor een jury  (of rechter) in een strafzaak zonder enige twijfel te veroordelen.  Dus… alleen al in de 4 evangeliën vinden we  4 onafhankelijke ooggetuigen van het leven, de dood en opstanding van Jezus Christus.  Daarnaast hebben we dan  de daaropvolgende boeken van het nieuwe Testament en zijn er vele betrouwbare eerste en tweede eeuwse geschriften met uitspraken van ooggetuigen.  Elke jury in een strafzaak  zou binnen enkele seconden tot een uitspraak over deze ‘zaak’  zijn gekomen. Een conclusie ver verheven boven  enige twijfel .

7. Wist je dat Jezus door zijn geboorte, leven, dood en opstanding  ten minste 48 (sommige schatten meer dan 200) specifieke voorspellingen  uit het Oude Testament (geschreven vele eeuwen voordat hij werd geboren) over zichzelf (De Messias)  in vervulling liet gaan? De meeste gebeurtenissen in deze 48+ vervullingen  waren buiten zijn controle om.

8. Zou jij bereid zijn om te sterven voor een leugen? Als er iemand is geweest die de waarheid wist over de verrijzenis van Jezus dan waren dat de apostelen en andere directe volgelingen  aan wie Jezus is verschenen na zijn dood. Deze mensen zijn ook begonnen met  het evangelie te verspreiden en de meesten zijn daarvoor op een vreselijke manier ter dood gebracht (alle 11 apostelen – behalve Johannes – zijn gekruisigd of gestenigd vanwege het proclameren van het Evangelie). Nogmaals, denk je heus dat ze bereid waren om  voor ‘een leugen’  te sterven?

9. Wist je dat zowel het ‘Evangelie van Lucas’  als het boek  “Handelingen” (Ook geschreven door Lucas) momenteel worden beschouwd  als de meest betrouwbare historische documenten van de eerste eeuw?  Historici en archeologen gebruiken deze boeken dagelijks om verder in het verleden en het stof  van het  oude Midden Oosten te graven en ze vinden steeds meer verbazingwekkende bemestingen over de vele bijzonderheden en details zoals die door Lucas worden beschreven.

10. Wist je dat de Bijbel is geschreven door 40+ personen  in een tijdsbestek van 16 eeuwen en dat het toch een volledig consistent is (dus geen tegenstellingen tussen de verschillende boeken in de bijbel) in de beschrijving van God en God zijn plan voor de verlossing van de mensheid door het offer van Jezus Christus , het perfecte Lam van God, voor de vergeving van onze zonden?

 Er zijn nog zoveel meer bewijzen, die ons laten zien dat het God was die de hemel en aarde heeft geschapen. Dat hij inderdaad het ‘leven’ en de mensheid heeft geschapen en dat zijn belofte voor Leven na de Dood echt is (lees bv maar eens iets meer over ‘bijna’dood ervaringen). Dat de Bijbel overeenkomt met de feiten zoals we die kennen en we ze steeds beter leren kennen. Dat Jezus niet alleen een ongelooflijk wijze man en leraar was, maar ook de Zoon van God. Dat Hij is gekruisigd, gestorven, is verrezen en verschenen aan velen van zijn volgelingen. Dat deze volgelingen, voor het grootste gedeelte ‘gewone’ vissers, arbeiders en belastingbeambten -  de ‘onderste’ laag van de maatschappij – op een zeer succesvolle manier Zijn Koninkrijk verkondigden gedurende de laatste eeuwen van het Romeinse Rijk en daarmee alle ‘hoeken van de aarde’ hebben bereikt.

Kortom, waarom zijn er dan nog steeds mensen die God en onze verlossing door middel van het offer van Jezus niet willen accepteren?

Persoonlijk denk ik dat dit komt omdat het heel verleidelijk is om te denken dat we God niet nodig hebben en we ZEKER  niet voor Zijn wil willen buigen. (Alsof er ook maar iemand is die een baas nodig heeft…?)  En zelfs degene die weten dat de feiten over God waar zijn, van diegene  accepteren sommige  niet de waarheid over  Jezus en zijn sterven voor de  verlossing van de mensheid voor hun zonden, maar geloven  (ten onrechte) dat als ze genoeg ‘goede daden’ doen dat zal opwegen tegen de ‘slechte daden’.  Helaas is dat  niet hoe het werkt, want zoals de Bijbel dat duidelijk uitlegt, dat verlossing van onze zonden alleen kan worden bereikt door middel van de dood. Alleen als we Jezus zijn dood als een betaling voor onze persoonlijke zonden accepteren, kunnen we deze schuld  aflossen en worden we na onze dood hier op aarde opgenomen in het Koninkrijk van God.

Als je meer zou willen weten, vragen zou willen stellen, het bovenstaande zou willen bespreken of over andere bewijzen zou willen praten of gewoon een reactie wil geven……………

Email alstublieft!!  

Lees meer over de bewijzen dat het 'waar is'

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500